OM OSS

Vår mål är att stödja ditt företag hela vägen. Du kan lita på vår erfarenhet, vi är inte bara bokförare, vi är specialister i alla avseenden som berör ditt företag: löner, semester, anställningsavtal, försäkringar, skatter och deklarationer, skatteplanering och sparformer som gynnar ditt företag, etc.
Vi står på din sida och stöder ditt företag till framgång.

  • Mål

  • Vision

  • Mervärde

Vårt mål är att merdverka till din företags framgång.

Vi nöjer oss inte med att sköta din bokföring. Vi deltar aktivt med att ge dig underlag och råd så att du lättare kan leda ditt företag.

I vår vision ingår framgång.

Du och ditt företag skall gå med vinst. Vi håller dig uppmärksam på alla parametrar som är viktiga för din verksamhet.

Vi förmedlar kunskap till dig om alla regler som påverkar ditt företag.

Vi informerar dig om alla minor och faror som företaget kan råka ut för och guidar dig när det dags att lösa konflikter som är vanliga i en affärsverksamhet.

Bokföring, bokslut och årsredovisngar

Komplett service till enskild firma, handelsbolag, ekonomiska föreningar, kommanditbolag, aktiebolag. Vi erbjuder fakturering med eller utan rot/rut, löner, avtal, etc. Boklsut, laglig skatteplanering, årsredovisngar, likividation av aktiebolag, m.m.

Lagerbolag

Helt nya, färdigregistrerade aktiebolag med bankkonto, BG- F-skatt och moms. Våra priser ligger ca. 50% billigare än konkurrenternas.

Etablering av utländska företag i Sverige

Registrering, deklarationer, F-skattregsitrering, registrering av gästarbetare i Sverige under begränsade perioder av tid. Svensk kontaktman till företaget m.m.

Våra tjänster

Vi erbjuder kompletta tjänster till ditt företag.
Vägen till framgång börjar med att skaffa kompetenta medarbetare och specialister som ge dig rätt råd vid rätt tillfälle.

testimonials