OM OSS

Vårt mål är att stödja ditt företag hela vägen. Du kan lita på vår erfarenhet. Vi är inte bara bokförare, vi är specialister inom alla områden som berör ditt företag: löner, semester, anställningsavtal, försäkringar, skatter, deklarationer, skatteplanering och sparformer som gynnar ditt företag, etc. Vi står på din sida och stöder ditt företag till framgång!

  • Mål

  • Vision

  • Mervärde

Vårt mål är att merdverka till din företags framgång.

Vi nöjer oss inte med att sköta din bokföring. Vi deltar aktivt med att ge dig underlag och råd så att du lättare kan leda ditt företag.

I vår vision ingår framgång.

Du och ditt företag skall gå med vinst. Vi håller dig uppmärksammad om alla parametrar som är viktiga för din verksamhet.

Vi ger dig kunskap om alla regler som påverkar ditt företag.

Vi informerar dig om alla faror som ditt företag kan råka ut för och vägleder dig när det dags att lösa konflikter som är vanliga i en affärsverksamhet.

Bokföring, bokslut och årsredovisngar

Komplett service till enskild firma, handelsbolag, ekonomiska föreningar, kommanditbolag, aktiebolag. Vi erbjuder fakturering med eller utan rot/rut, löner, avtal, etc. Boklsut, laglig skatteplanering, årsredovisngar, likividation av aktiebolag, m.m.

Lagerbolag

Helt nya, färdigregistrerade aktiebolag med bankkonto, BG- F-skatt och moms. Våra priser ligger ca. 50% billigare än konkurrenternas.

Etablering av utländska företag i Sverige

Registrering, deklarationer, F-skattregsitrering, registrering av gästarbetare i Sverige under begränsade perioder av tid. Svensk kontaktman till företaget m.m.

Våra tjänster

Vi erbjuder kompletta tjänster till ditt företag.
Vägen till framgång börjar med att skaffa kompetenta medarbetare och specialister som ger dig rätt råd vid rätt tillfälle.

testimonials