Suddagummans gata 4, Bromma

Tjänster

Vi erbjuder kvalificerade ekonomitjänster för små och medelstora företag.

 • Bokföring, bokslut, skattedeklarationer, årsredovisningar.
  Vi följer med dig hela vägen. Vi bryr oss om ditt företag. Vi stödjer dig med praktiska råd för att ditt företag skall växa och må bra.
 • Kostnadsanalys.
  Vi kan gå igenom dina kostnader och dina viktigaste parametrar. Vi lägger fram ett paket med åtgärder för att sänka dina kostnader. Du betalar inget arvode om vi inte lyckas. Vår pris består av 30% av den totalsparade summan. Ring och boka en tid, utan förpliktelser!
 • Företagsförsäljning
  Vi kan hjälpa dig att sälja din verksamhet till marknadesn lägsta avgift 2,5%. Vi hittar köparna och sköter köpavtal och allt det administrativa. Vi hjälper dig att skatteplanera och deklarera så att du betalar minsta möjliga skatt vid försäljning av din rörelse. Ring oss och fråga!
 • Bolag-, patent- och varumärkesregistrering
  Nya aktiebolag, handelsbolag, eller enskild firma, tillsammans hittar företagsformen som bäst passar till dina behov. En konsultation med oss kan få dig att spara mycket pengar i onödiga ansökningsavgifter.
  Om din produkt går att skydda eller registrera, hjälper vi dig hela vägen. I vårt nätverk har vi kontakt med erfarna patentsingenjörer. Alla konsultationer sker under tystnadsplikt.

Kontakt

Suddagummans gata 4, Bromma

Tfn:0707-687787

E-post:ultranet.sweden@gmail.com

Websida:http://ultranet-ekonomi.se