fbpx
Suddagummans gata 4
168 72 Bromma

Tjänster

Vi erbjuder kvalificerade ekonomitjänster för små och medelstora företag.

 • Bokföring, bokslut, skattedeklarationer, årsredovisningar
  Vi bryr oss om ditt företag, därför finns vi med dig hela vägen. Vi stödjer dig med praktiska råd för att ditt företag skall växa och må bra.

 • Kostnadsanalys
  Vi går igenom dina kostnader och dina viktigaste parametrar. Vi presenterar ett paket med åtgärder för att sänka dina kostnader. Vårt pris är 30% av den totalt sparade summan, men du betalar inget arvode om vi inte lyckas sänka dina kostnader. 

 • Försäljning av företag
  Vi kan hjälpa dig att sälja din verksamhet till marknadens lägsta avgift, 2,5%. Vi hittar köparna, upprättar köpeavtal och ordnar med allt det administrativa. Vi hjälper dig att skatteplanera och deklarera så att du betalar minsta möjliga skatt vid försäljning av din rörelse. 

 • Bolags-, patent- och varumärkesregistrering
  Nytt aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma? Tillsammans hittar vi företagsformen som passar bäst för dina behov. En konsultation med oss kan hjälpa dig att spara mycket pengar i onödiga ansökningsavgifter.
  Om din produkt går att skydda eller patentera, hjälper vi dig hela vägen. I vårt nätverk har vi kontakt med erfarna patentingenjörer. Alla konsultationer sker under tystnadsplikt.

För mer information, ring oss!
0707-687787

 

Kontakt

Suddagummans gata 4
168 72 Bromma

Tfn:0707-687787

E-post:ultranet.sweden@gmail.com

Websida:http://ultranet-ekonomi.se